THỂ LỆ

Chương trình XE CỦA NĂM 2024

Các danh hiệu của chương trình XE CỦA NĂM 2024

Chương trình XE CỦA NĂM 2024 bao gồm các danh hiệu sau đây:

1. Danh hiệu XE CỦA NĂM 2024, dành cho xe được yêu thích nhất và đánh giá cao nhất, ra mắt trong năm 2023.

2. 14 danh hiệu XE ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT phân khúc, dành cho những xe được yêu thích nhất của phân khúc tương ứng.

3. Danh hiệu XE XANH CỦA NĂM, dành cho mẫu xe tiên phong trong việc sử dụng nguồn năng lượng mới và giảm lượng khí thải.

4. Danh hiệu XE ẤN TƯỢNG CỦA NĂM, dành cho mẫu xe có những thay đổi mạnh mẽ nhất so với các xe trong phân khúc về thiết kế, công nghệ, vận hành và doanh số.

5. Các danh hiệu khác do Hội đồng Giám khảo Xe Của Năm chấm điểm và quyết định.

Các xe được tham gia bình chọn

1. Xe được đưa vào bình chọn trong chương trình XE CỦA NĂM 2024 là những xe có nhà phân phối chính thức, được kinh doanh ở thị trường Việt Nam và có giá bán dưới 3 tỷ.

2. Xe được tham gia bình chọn hạng mục XE CỦA NĂM là các xe đạt những tiêu chí nêu trên, đồng thời được công bố ra mắt chính thức và bán trong năm 2023.

Cách bình chọn

Trang bình chọn

1. Việc bình chọn sản phẩm được thực hiện tại địa chỉ www.xecuanam.vn

2. Để tham gia bình chọn, người dùng sử dụng tài khoản đã đăng ký trước đây trên trang www.xecuanam.vn (từ các năm 2021, 2022, 2023) hoặc dùng tài khoản có sẵn trên cộng đồng Otofun.net, Otosaigon.com, hoặc đăng nhập bằng Facebook, Google.

3. Ngoài ra có thể đăng ký tài khoản mới với số điện thoại và email.

Phiếu bình chọn hợp lệ

1. Trường hợp trang web bình chọn gặp lỗi kỹ thuật hoặc bị tấn công để can thiệp vào kết quả, Ban tổ chức sẽ loại bỏ những phiếu bình chọn không hợp lệ.

2. Ban tổ chức sẽ định kỳ thực hiện rà soát và loại bỏ những phiếu bình chọn được tạo bởi chương trình tự động.

Giai đoạn 1 - Bình chọn của Người tiêu dùng và Hội đồng Giám khảo

1. Trang bình chọn được mở 15h00 ngày 06/03/2024 và đóng vào lúc 23h59 ngày 16/03/2024.

2. Người tham dự đăng nhập vào website XeCuaNam.vn, thực hiện bình chọn XE ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT14 phân khúc

3. Người tham dự có thể thay đổi việc bình chọn bất kỳ lúc nào trong thời gian hệ thống bình chọn đang mở.

4. Kết quả bình chọn được hiển thị theo thời gian thực trên trang XeCuaNam.vn.

5. Người tham dự bấm chọn chiếc xe mình đánh giá sẽ trúng giải Xe Của Năm 2024 trong mục “Bình chọn xe đạt danh hiệu Xe Của Năm 2024”

6. Với mỗi bình chọn ở mỗi phân khúc, người tham dự sẽ được tạo một mã dự thưởng để quay xổ số may mắn, đồng thời nhận được 1 voucher để nhận quà tặng từ nhà tài trợ của chương trình.

7. Kết quả bình chọn của giai đoạn 1 sẽ tìm được Top 1 của mỗi phân khúc

Giai đoạn 2 - Chấm điểm của Hội đồng Giám khảo (HĐGK)

- Trang chấm điểm cho các thành viên của Hội đồng Giám khảo được mở từ 10h00 ngày 18/03/2024 và đóng vào lúc 23h59 ngày 20/03/2024.

- Thành viên Hội đồng Giám khảo tiến hành chấm điểm độc lập theo Bộ tiêu chí đối với các xe ra mắt năm 2023 và được lọt vào top 1 của từng phân khúc.

- Tổng điểm của mỗi mẫu xe là tổng điểm của các Giám khảo cho mẫu xe đó.

Nguyên tắc chọn XE XANH CỦA NĂM

- Ban Tổ chức đề xuất các mẫu xe ứng cử danh hiệu

- Hội đồng Giám khảo bỏ phiếu quyết định danh hiệu XE XANH CỦA NĂM.

- Mẫu xe đạt số phiếu cao nhất được chọn là XE XANH CỦA NĂM.

- Nếu chỉ có một đề cử, trường hợp mẫu xe đạt trên 50% số phiếu sẽ được trao danh hiệu XE XANH CỦA NĂM. Trường hợp mẫu xe không đạt đủ 50% số phiếu, danh hiệu không được công bố.

Nguyên tắc chọn XE ẤN TƯỢNG CỦA NĂM

- Ban Tổ chức đề xuất các mẫu xe ứng cử danh hiệu

- Hội đồng Giám khảo bỏ phiếu quyết định danh hiệu XE ẤN TƯỢNG CỦA NĂM.

- Mẫu xe đạt số phiếu cao nhất được trao danh hiệu XE ẤN TƯỢNG CỦA NĂM.

- Nếu chỉ có một đề cử, trường hợp mẫu xe đạt trên 50% số phiếu sẽ được trao danh hiệu XE ẤN TƯỢNG CỦA NĂM. Trường hợp mẫu xe không đạt đủ 50% số phiếu, danh hiệu không được công bố.

BỘ TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM XE CỦA NĂM 2024

- Hội đồng Giám khảo sẽ chấm điểm mỗi xe theo bộ 8 tiêu chí dưới đây. Điểm của Hội đồng Giám khảo cho mỗi xe sẽ là tổng điểm của các giám khảo cho xe đó. Xe nào được nhiều điểm sẽ xếp hạng cao hơn.

- Mỗi tiêu chí được chấm trên thang điểm từ 1 điểm đến 10 điểm. Mười (10) điểm là tốt nhất, Một (1) điểm là kém nhất.

- Các tiêu chí chấm điểm của chương trình XE CỦA NĂM 2024 là:

  1. Thiết kế Ngoại thất
  2. Thiết kế và Vật liệu Nội thất
  3. Hiệu suất và Cảm giác lái
  4. An toàn
  5. Hiệu quả Năng lượng và Môi trường
  6. Tổng Chi phí Sở hữu (TCO)
  7. Thoải mái và Tiện ích
  8. Đổi mới và Sáng tạo

Bình Chọn Ngay

Chia sẻ